Forlengerkabel HMI-betjeningspanel

Betjeningspanelet til aggregatet er tilsluttet en kort ledning så det kan monteres i umiddelbar nærhet av aggregatet. Er aggregatet plassert et sted hvor man umiddelbart ikke kan se betjeningspanelet f.eks. i et skap eller uutnyttet loft, kan man bestille et 15 m forlengerkabel med stikk.

Det er viktig at betjeningspanelet er plassert så sluttbruker kan se evt. alarmer som f.eks. når det skal skiftes filtre.

Tilbehør