CTS602 HMI oppgraderingssett

Har man et eldre Nilan ventilasjonsaggregat med CTS602 styring, er det mulig å skifte det gamle betjeningspanelet ut med et mer tidsriktig HMI touch panel.

HMI touch panel har en større skjerm som viser nyttig informasjon og gir adgang til de mest nødvendige brukerinnstillingene direkte fra forsiden. Selve menystrukturen er oversiktlig og enkel å finne frem i med informative tekster.

Med oppgraderingen til HMI touch panel får man samtidig den seneste software versjonen installert. Derfor kan brukeren ikke selv installere oppgraderingen, men skal engasjere en installatør til å utføre oppgraderingen.

Tilbehør