VTZ Kompressor

VTZ er en frekvensstyrt kompressor som har en stabil og konstant regulering. Kompressoren tilpasser driften etter kjøle- eller varmebehov, og vil dermed oppnå en høy COP-verdi, som også betyr lavt energiforbruk.

VTZ kompressoren kan anvendes sammen med CTS602i og CTS6000 automatikkene.

Tilbehør