Tilkoblingsboks til CTS400

Boks for tilkobling av eksterne funksjoner til CTS400 styringen. Kobles til ventilasjonsaggregatet via en tilkoblingsboks med et RJ45 stikk: Brukervalg 1 og 2, Modbus kommunikasjon, Tilkobling av ekstern branntermostat eller stoppsignal fra ekstern brannstyring, ABA-system. Det er 0,5 meter ledning fra boksen til et RJ45 stikk som kobles direkte på ventilasjonsaggregatet.