CTS602 Trykkstyrt filtervakt

Trykktransmitter kan installeres for overvåking av når filter skal skiftes.

Viser løpende trykkfallet over filteret i CTS styringen, og gir alarm når filteret skal skiftes. Alarmen oppstår ved det i CTS styringen forhåndsinnstilte sluttrykkfall.

Tilbehør