NilAir

NilAIR luftfordeling installeres sammen med et ventilasjonsaggregat og består i all sin enkelthet av fordelerbokser hvorfra det føres slanger ut til avtrekks- og avtrekksbokser i de enkelte rom i boligen.

NilAIR kan installeres i tak, vegg eller gulv. De lette slangene kan brukes til selv de mest kompliserte slangeføringer og føres der hvor det f.eks. ikke er mulig med tradisjonelle spirokanaler.

Gjør det umulige mulig

Tradisjonelle luftfordelingssystemer bruker mye plass og umuliggjør ofte spesielle bygningskonstruksjoner. NilAIR eliminerer stort sett denne problemstillingen på grunn av slangenes størrelse og fleksibilitet.

• Fleksibel og plassbesparende løsning
• Hurtig og enkel montasje med klikksystem
• Formstabilt og korrosjonsbestandig kvalitetsmateriale
• Enkel regulering av tilført luftmengde
• Lav vekt
• Høy tetthet
• Rengjøringsvennlig
• Lett å håndtere og transportere
• Forhindrer lydoverførsel fra rom til rom (telefoni)

Installasjonseksempler for innstøping i gulv:

Installasjonseksempler for montering over tak:

Tilbehør

Videoer