Husk det lovpligtige eftersyn af din varmepumpe

Det er lovpligtigt at få foretaget årligt eftersyn på varmepumper, der indeholder mere end 1 kg kølemiddel.
Hvis der opstår en lækage eller andre uhensigtsmæssigheder, er det vigtigt, at fejlen udbedres.
Med et årligt lovpligtigt eftersyn opnår du tryghed for effektiv og optimal drift af  varmepumpen.
Indgå en aftale om service med en af Nilans servicepartnere.