Comfort 302 Top

Comfort 302 Top er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger og mindre næringsbygg med et ventilasjonsbehov på opp til 345 m3/h.

Det er et gjennomtestet aggregat som er produsert i mer enn 40 år, med løpende optimaliseringer der det har blitt lagt vekt på et lavt energiforbruk, enkel brukerbetjening og vedlikehold. 

Comfort 302 Top er et aggregat med kompakte innbyggingsmål, dette betyr at det kan installeres i et 60 cm bredt skap. Comfort 302 Top kan også bestilles som Polarversjon med innebygget varmebatteri. 

Comfort 302 Top leveres testet og klar til drift. Installasjon og igangsetting skal foretas av en autorisert EL-installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 562 × 575 × 1120 mm
Vekt 41 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate, hvit pulverlakk, RAL 9016
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat med aluminiumkasse
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 177 W /0,77 A / Polar 777 W / 2,95 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lekkasje klassifikasjon A1 (*1)
Varmetap 0,84W/m2.K (*2)
Varmetapsklassifikasjon T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 Testet i henhold til EN13141-7
*2 Testet i henhold til EN1886

Brannautomatikk

Kan leveres med integrert brannautomatikk. Den brukes i leiligheter med felles avkastkanal og evt. felles uteluftkanal.

Prosjektmodell

Kan leveres med alle ledninger ført ut av kabinettet. Dette forenkler tilkoblingen av alle eksterne enheter, som f.eks. kjøkkenhette, spjeld og Modbus.

CO2 føler - CTS 602

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 602) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften. CO2 nivået er programmerbart (opsjonsprint nødvendig).

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

DTBU-spjeld

Dersom det ikke er plass til å montere en EM-boks i installasjonen, kan Nilan tilby et DTBU-spjeld. Dette monteres mellom kjøkken og bad. Det gir den samme funksjonen som EM-boksen, men da må det trekkes lengre ledninger.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

Vibrasjonsdempere

Vibrasjonsdempere hindrer at vibrasjoner i anlegget forplanter seg som støy i bygningskonstruksjonen.

 

Lyddempende flexslange

For enkel montering og samtidig god lyddemping mellom aggregatet og fordelerboksen, samt mellom aggregatet og takhetter.

SEC* gjennomsnittlig klima - 40,4 kWh/(m2.a)
SEC kaldt klima - 78,9 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 15,8 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Toveis ventilasjonsaggregat til bolig
Type drev Trinnløs regulering
Type varmegjenvinningssystem Rekuperator (motstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 88,4 %
Maksimalt luftvolum 345 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til vifter
og styring ved maksimalt luftvolum
144 W
Lydeffektnivå (LWA) 38,2 dB(A)
Referanse luftvolum 0,067 m3/s (241 m3/h)
Referanse trykkforskjell 50 Pa
SEL 0,22 W/(m3/h)
Sentralt behovsstyrt regulering 0,85
Maksimal intern lekkasje 1,5 %
Maksimal ekstern lekkasje 2,9 %
Filteralarmsignal Ved behov for utskiftning av filter, blinker en gul lampe på betjeningspanelet.
NB! Det er viktig med regelmessig filterskift av hensyn til aggregatets prestasjoner og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontering www.nilan.dk

* Spesifikt energiforbruk

 

AEC - årlig EL-forbruk 244 kWh/an (100 m2)
AHS** gjennomsnittlig klima 4586 kWh (100 m2)
AHS kaldt klima 8972 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2074 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapasitet

Kapasitet av standardaggregat som funksjon av qv og Pt, ext.

SEL-verdier er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri. 

SEL-verdier inneholder aggregatets elforbruk ekskl. styring. 

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motstrømvarmeveksler i henhold til EN 13141-7 (tør).

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. EN3744 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivået LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Alle mål er i mm.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avtrekk
5: Kondensavløp

CTS150 styring

CTS 150 styringen er en enkel styring til 302 Top aggregatet der brukeren har begrenset adgang til innstillingene.

Det er mulig for brukeren å skru opp og ned for aggregatet, samt stille inn fukt lav for boligen.

Utover dette er det en indikator om aggregatet kjører og en alarm indikator.

Innstilling og innregulering av aggregatet foregår ved tilkobling av en PC via en USB-pinne. Det skal installeres et program som kan lastes ned på NilanNet. Utover å kunne stille aggregatet, kan aktuell driftsinformasjon avleses.

CTS602 styring

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort 302 Top aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

Automatikk
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Ettervarmebatteri (frostsikring)
T3: Avtrekksføler
T4: Avkast- og avrimingsføler
T8: Uteluftsføler
 

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft
5: Kondensavløp
6: EL-tilkobling

Funksjonsoversikt CTS 150 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstillt til 90 dager). Kan stilles til 1 - 360 dager.  +
100 % by-pass Luften ledes utenom varmeveksleren hvis det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for å stille inn sommer og vinter drift. +
Vinter lav Lavt ventilasjonstrinn ved lav utetemperatur.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 avtrekk.  +
Luftmengde Mulighet for innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk stilles inn individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Brukervalg Mulig å aktivere brukervalg (Trinn 4) via en potensialfri kontakt.  -

 

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 & 2 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt vannvarmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy