Castletownbere

Følsom arkitektur preger dette usertifiserte passivhuset på Irlands sydvestkyst

Nilan Compact P GEO

Huset oppvarmes primært av ventilasjonsluften fra Compact P. Luften oppvarmes (eller kjøles), og det produseres varmt tappevann fra energien i avkastluften fra kjøkken, baderom og vaskerom.

Den oppvarmede uteluften distribueres i NilAir kanaler i gulvet mens avtrekkskanalene ligger i taket.

Compact P er utstyrt med en GEO3 jordvarmepumpe, som trekker varme fra jorden via jordslanger. GEO3 jordvarmepumpen brukes om vinteren til å supplere oppvarmingen fra ventilasjonen. 

GEO3 distribuerer varme via gulvvarmerør til to soner: Det termostatstyrte soverommet og de viktigste boligarealene. Begge soner styres etter utetemperaturkompensering.

Nilans Compact P ble valgt, fordi den har en varmepumpe, som utnytter energien i avkastluften til å produsere varmt tappevann samt varme/svale tilluften.

Compact P har reversibel kjølekrets, og kan om sommeren kjøle tilluften. Når den avkjøler tilluften overføres overskuddsvarmen til det varme tappevannet, slik at ingen energi går til spille.

GEO3 jordvarmepumpen er en energieffektiv måde å varme opp huset om vinteren.

Les mer om​ Compact P GEO3

Byggherre..........: Ita Molloy
Entreprenør......: Donn Ponnighaus
Lokasjon..........: Castletownbere - Irland