VPM 120

VPM 120 er et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning via en reversibel varmepumpe som både kan kjøle og varme tilluften. Den innebygde heatpipen øker både kjøle- og varmeeffekten og sikrer dermed en god COP.

VPM 120 benyttes til ventilasjon av bygninger hvor det stilles krav til god luftkvalitet f.eks. ventilasjonssystemer i lokaler hvor forurenset luft kjøres over det sentrale systemet f.eks. restaurantkjøkken, toaletter og garderober. Avtrekksluften og tilluften er adskilte og det overføres dermed ikke partikler mellom dem.

Med en integrert varmepumpe i aggregatet får man et kompakt aggregat som ikke tar opp mye plass i bygget. Samtidig unngår man et eksternt kjøleaggregat som må plasseres utenfor på bakken eller på taket.
 

Luftmengde (se prosjekteringsdata for SEL/SFP verdi)

Min : 400 m3/h
Max : 2150 m3/h
Dimensjoner (B x D x H) 1975 x 675 x 990 mm
Vekt 250 kg
Platetype kabinett Aluzink stålplate
Viftetype Omdreiningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) avtrekk og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanaltilslutninger Ø 315 mm
Kondensavløp PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspenning 3 x 400V + N, 50 Hz
Max. opptatt effekt/strøm 2,3 kW / 3 x 13 A (unntatt tilbehør)
Tetthetsklasse DS/EN 1886 L2
Kjølemiddel heatpipe R744 / 1,95 kg
Kompressor on/off, Maneurop type: MTZ
Kjølemiddel kjølekrets R 407 C / 1,95 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 405 x 385 mm
Kondenseringskapasitet 2,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominell luftmengde)

 

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spenningsinngang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Innebygd
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Kapasitet

Max Pa kapasitet av standardaggregat, Pt,ext som funksjon av qv,med hensyn til SFP-Verdiene.

SFP-verdier iht. EN 13053 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uten varmebatteri.

* Lufthastighet over fordamperoverflaten måles ved meter per sekund.

OBS! SFP-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Varmeeffekt COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funksjon av utetemperatur [ºC] og luftmengde qv [m3/h]

I henhold til EN 14511, avtrekk = 21 ºC

Varme-effekt

Varme-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 20 °C, og nominell luftmengde på 1200 m3/h.

 

Kjøle-effekt

Kjøle-effekten er basert på en avtrekkstemperatur på 25 °C/50% RH, og nominell luftmengde på 1200 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 1200 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflate og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektnivået LWA faller med fallende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydeffektnivået LpA i en gitt avstand vil være avhengig av de akustiske forholdene på installasjonsstedet.

Målskisse for VPM 120:

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkastluft

CTS602i styringen er en avansert styring for næringsanlegg med mange innstillingsmuligheter. Styringen leveres fra fabrikken med en grunninnstilling, som kan tilpasses driftsmessige ønsker og krav for å oppnå en optimal drift og utnyttelse av aggregatet.

HMI Touch panelet gir god oversikt over aggregatets aktuelle drift, og har en menystruktur som er lett å finne frem i for både bruker og installatør. Det er mulig å velge mellom 2 forskjellige forsidebilder til hovedskjermen.

Ekstern kommunikasjon
CTS602i styringen har en åpen Modbus kommunikasjon, som kommuniserer Modbus RS 485 og kan kobles mot et eksternt CMS-system.

Funksjonsoversikt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse av feil med alarmer. Alarmlogg med de 16 siste alarmene. +
Felles alarm CTS602 styringen har et utgangssignal som aktiveres i tilfelle en alarm, og kan f.eks. kobles til en  ekstern automatikk.  
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm justerbar til 30/90/180/360 dager. +
Datavisning En oversikt over aktuell drift med f.eks. temperaturer, viftehastighet osv. +
Ukeprogram CTS602 styringen er utstyrt med 3 ukeprogrammer som kan stilles inn individuelt (fabrikkinnstilling OFF). +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjon ved høy/lav luftfuktighet. -
Luftkvalitet Gir mulighet for å justere ventilasjonen etter luftens CO2-nivå. -
Vinter lav Forebygger lav fuktighet i boligen ved å aktivere lav ventilasjon ved lave utetemperatur. +
Temperaturregulering Mulighet for å styre aggregatets drift avhengig av romtemperaturen. +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan tilpasses sommer- og vinterdrift.  
Språk Det kan velges mellom mer enn 10 språk i betjeningspanelet. +
Brukernivåer Menyen i betjeningspanelet er inndelt i 3 brukernivåer: Bruker/Installatør/Fabrikk. +
Brukervalg 1 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden via et eksternt potensialfritt signal. +
EL-ettervarmebatteri Med et EL-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Vann-ettervarmebatteri Med et vann-ettervarmebatteri kan tillufttemperaturen styres, og aggregatet kan hjelpe til med oppvarming av boligen. -
Frostsikring For å beskytte eventuell vannvarmer for frostsprengning, stoppes aggregatet og kommer med en alarm hvis temperaturen i vann-ettervarmebatteriet blir for lav. -
Luftskifte Trinnløs justering av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan innstilles individuelt. +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av motstrømsveksler dersom det har dannet seg is i den. +
Rom lav Sikkerhetsfunksjon. Hvis boligens varmesystem svikter, stopper ventilasjonsaggregatet, slik at det ikke er med på å kjøle boligen ytterligere ned. +
Ekstern varme Ventilasjonsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning etter aktuell romtemperatur. +
Ekstern brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan kobles til ekstern brannautomatikk eller branntermostat, som gir signal til om aggregatet skal stoppe eller kan kjøre videre. +
Integrert brannautomatikk Ventilasjonsaggregatet kan leveres med integrert brannautomatikk som kan styre brann- og røykspjeld. -
Konstanttrykkregulering Det er mulig å installere konstanttrykkregulering på både avtrekk- og tilluftsiden. -
Forsinket oppstart Det er mulig å aktivere forsinket oppstart av viftene hvis anlegget f.eks. er utstyrt med stengespjeld. +
Gjenopprett inntillinger Det er mulig å lagre aktuelle innstillinger og deretter gjenopprette dem hvis brukeren har endret innstillingene på aggregatet. Det er også mulig å gjenoprette til fabrikkinnstilling. +
Manuell drift Det er mulig å teste forskjellige funksjoner manuelt. +
Energispare funksjon Det er mulig å aktivere en strømbesparende funksjon av driften. +
Modbus  Det er mulig å endre aggregatets Modbus-adresse. Fabrikkinnstilling er 30. +
Datalogg Det er mulig å logge aggregatets driftsdata hver 1 - 120 min. Alarmer vil bli loggført når de oppstår. +
Betjeningspanel Det er mulighet for å velge mellom 2 forsidebilder på hovedskjermen. +

Ytterligere informasjon om alle funksjonene finnes i aggregatets Software- og Montasjeveiledning.

 

OBS! God ledig plass foran aggregatet anbefales. Ved oppstilling av aggregatet bør det alltid tas hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Det skal være enkelt å bytte ut filter, og det skal det være mulig å f.eks. fjerne veksleren, bytte vifter eller andre komponenter. Det må være plass til å enkelt kunne rengjøre aggregatet. Ved rengjøring av aggregatet kan vann renne ut av rengjørings- og kondensavløp. Det skal derfor være plass til montering av vannlås ved kondensavløp og ev stengekraner ved rengjøring av avløp.

OBS! Det er viktig at enheten er satt opp i vater for å få et riktig avløp fra kondensbakken.

OBS! Aggregatet kjører med lavt støy- og vibrasjonsnivå, men det bør allikevel tas hensyn for eventuelle vibrasjoner som kan forplante seg fra aggregatet og ut i enkelte bygningsdeler. For å adskille aggregatet fra underlaget, anbefales det å montere vibrasjonsdempere under aggregatet. Til øvrige bygningsdeler og fast inventar skal det være min. 10 mm avstand.

Kondensavløp

OBS! Det skal etableres en vannlås i forbindelse med kondensavløpet for å sikre at kondensvannet kan ledes bort.

Tilbehør