Standardfilter Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)

Alle Nilan boligventilasjonsaggregater blir som standard levert med 2 stk. Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4) filtre. Et i uteluftinntaket og et i avtrekksluften.

Nilans Greencycle platefiltre er produsert av et resirkulert materiale som består av 50% resirkulerte plastflasker og har enda høyere filtreringskapasitet på grunn av mindre fibre.

Filtrene har som formål å beskytte aggregatets komponenter mot støv og skitt, det er derfor viktig at filtrene skiftes jevnlig etter behov. Filterkamrene i Nilans ventilasjonsaggregater er så store, at det er mulig å støvsuge og tørke over filterrommet med en fuktig klut.

Skitne filtre sperrer for luften som igjen fører til at ventilasjonen nedsettes og man får et dårligere inneklima. Er ventilasjonsaggregatet utstyrt med en varmepumpe som også produserer varmtvann, vil varmtvannsproduksjonen bli dårligere, og kan medføre at man kommer til å mangle varmtvann.
 

Tilbehør