EL-ettervarmebatteri Ø200 - 3000W

Et ettervarmebatteri monteres ofte hvis man ønsker å kunne styre tilluftstemperaturen. En lav tillufttemperatur kan i noen tilfeller gi følelsen av trekk. Ved å sikre at tillufttemperaturen ikke kommer under et bestemt nivå oppnås et godt komfortabelt inneklima.

Energinøytrale hus, som f.eks. hus bygget efter det tyske PassivHaus konseptet, har et meget lavt varmebehov. Derfor installeres det ikke tradisjonell varmeforsyning i huset f.eks. via gulvvarme. Ventilasjonsanlegget står for oppvarming av huset, og i kalde perioder kan det være behov for en smule tilskudd av varme. I de periodene varmer ettervarmebatteriet tilluften slik at komforten opprettholdes i boligen.

Kanaltilslutninger Ø200 mm, med gummipakning
Effekt 3000W
Maks. fasestrøm 7,9A
Spenning 2 x 400V - 50 Hz
Luftmengde > 1,5 m/s
Min. luftmengde 170 m3/h
Platetype Aluzink stålplate
Beskyttelsesklasse IP44
Varmeelement Rustfritt stål ASI304
Max termostat Slukker hvis temperaturen > 50 ºC (ved loddrett montering > 70 ºC)
Sikkerhetstermostat Slukker hvis temperaturen > 100 ºC, krever deretter manuell reset

 

Beregning av korrekt varmebatteri

Δt * luftens tetthet * luftmengde [m3/h]

Eks. 1: Det er ikke montert et forvarmebatteri og temperaturen skal kunne heves fra -10 ºC til 21 ºC ved en luftmengde på 100 m3/h.

31 * 0,34 * 100 = 1054 W

Varmebatteriet skal som minimum kunne levere​ 1054 W

Eks. 2: Det er montert et forvarmebatteri og temperaturen skal kunne heves fra 16 ºC til 21 ºC ved 100 m3/h

5 * 0,34 * 100 = 170 W

Varmebatteriet skal som minimum kunne levere​ 170 W

Det er viktig at temperaturføleren plasseres minst 50 cm etter ettervarmebatteriet for å oppnå en riktig regulering.

OBS! Ettervarmebatteriet skal isoleres med brannhemmende isoleringsmateriale, dog skal ikke tilslutningsboksens lokk isoleres.

Plasseringsmuligheter:

Tilbehør