CTS602 Trykkstyring

Ønskes det f.eks. å koble til en trykktransmitter til trykkstyring av aggregatet, kan det monteres tryktransmittere i avtrekk- og/eller tilluftkanalen.

Motoren til avtrekk- og/eller tilluftviften kan styres ved hjelp av en eller to trykktransmittere.

I standardutførelse leveres trykktransmitterne med 5 m kabel inkludert strømforsyning.

Tilbehør