Brannautomatikk

Comfort ventilasjonsaggregater med CTS602 light eller CTS400 styring, kan kobles til integrert brannautomatikk via en Brannautomatikk box som kan styre inntil 2 brannspjeld.

Brukes til brannspjeldsløsning i leiligheter, og overholder kravene i DS428 Brann norm.

Tilbehør