Compact P Nordic EK

Compact P Nordic EK har samme funksjoner og fordeler som Compact P Nordic. Anlegget har en innebygd 3, 6 eller 9 kW el-kassett som kan tilsluttes et lavtemperert vannbårent system, som gulvvarme eller radiatorer.

Fordelen ved Compact P Nordic EK er at det ikke er nødvendig å grave ned jordslanger eller installere en uteluft-varmepumpe, som ved tradisjonelle oppvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gjør installasjonen både enklere og billigere.

Compact P Nordic EK har innebygget forvarmer til frostsikring av motstrømsveksleren. 

Compact P Nordic EK-anlegget har en innebygget el-kassett som kan kobles til et vannbårent sentralvarmesystem og dermed varme opp boligen.

Fordelen ved Compact P Nordic EK er at det ikke er nødvendig å grave ned jordslanger eller installere en uteluft-varmepumpe, som ved tradisjonelle oppvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gjør installasjonen både enklere og billigere.

El-oppvarmning er en god løsning hvis huset er godt isolert og derfor ikke skal bruke så mye energi til oppvarmning (f.eks. Passivhus.) Det må undersøkes om lovgivningen tillater el- oppvarming.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Løftevogn for Compact P Nordic

Løftevogn for Compact P Nordic gjør det muligt å løfte anlegget av pallen uten at det må foretas tunge løft, løftevognen forenkler også transport av anlegget.

Topcover

For å skjule kanalføring over aggregatet tilbyr Nilan et tildekningscover i hvitlakkert alu-zink (RAL 9016).

Sol

Ekstra solspiral på 0,7 m2 i varmtvannsbeholderen kan tilsluttes en solfanger på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS 700

Med en CO2 føler montert på aggregatet kan ventilasjonshastigheten forprogrammeres (med CTS 700) til å kjøre et høyere ventilasjonstrinn, dersom det er et høyt CO2 nivå i avtrekksluften.

CO2 nivået er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det er muligheter for å montere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfilteret monteres sammen med ISO Coarse >90% (G4) filteret som aggregatet leveres med.

EM-box

Med en EM-box er det mulig å gjenvinne varmen fra fra kjøkkenventilatoren.

EM-boksen er utstyrt med stålfilter som effektivt renser avtrekket fra kokesonen for fettpartikler og beskytter aggregatet (opsjonsprint nødvendig).

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Model EK 3 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 2,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 39 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 2,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 6 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 5,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 39 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 5,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 9 kW
Kondensasjonskjele Nei
Lavtemperaturskjele Nei
B1-kjele Nei
Kraftvarmeanlegg til romoppvarming Nei
Anlegg til kombinert rom- og bruksvannsoppvarming Nei

 

Element Symbol Verdi Enhet   Element Symbol Verdi Enhet
     
Nominell nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved romoppvarming ŋs 40 %
     
Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominell nytteeffekt og høytemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Annet
          Varmetap ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Compact P Nordic EK 3 kW

Varmeeffekt 3 kW
Tilførselsspenning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vekt (el-kassett) 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Compact P Nordic EK 6 kW

Varmeeffekt 6 kW
Tilførselsspenning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 32 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vekt (el-kassett) 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Compact P Nordic EK 9 kW

Varmeeffekt 9 kW
Tilførselsspenning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 16 A
Vekt (el-kassett) 21 kg
Standby el-forbruk 2 W
Trykkekspansjonsbeholder 10 l

Målskjema

1 Fremløp el-kassett 3/4”
2 Returløp el-kassett 3/4”
3 Kaldtvanns tilgang 22 mm
4 Varmtvanns avgang 22 mm
5 Følerlomme 3/4”
6 Tilslutning for sirkulasjonsrør 3/4”
7 Avkastluft
8 Tilluft
9 Uteluft
10 Avtrekksluft

Alle mål er i mm.

Betjeningen av Compact P Nordic skjer via det tilhørende CTS 700 touch panelet. Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 700 leveres med grunninnstilling, og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Touch panelet skal plasseres på et tørt og frostfritt sted med ca. 1,5 m avstand fra gulv og 0,5 m avstand fra hjørner. Vi anbefaler ikke å plassere panelet på en yttervegg eller i soner med mye sol.

Veiledningen i betjeningen av CTS 700 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

1 Samleflate 3/4”
2 Avsperringskran
3 Sirkulasjonspumpe
4 Påfyllingskran 1/2”
5 El-kassett med el-varmelegeme
6 Trykkekspansjonsbeholder
7 Automatutlufter
8 Temperaturføler
9 Manometer
10 Sikkerhetsventil 2,5 bar
11 Smussfilter

Funksjonsoversikt CTS 700 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

4 nivåer Styringen er delt i 4 nivå: Bruker/Superbruker/Installatør/Fabrikk som har forskjellige muligheter for de enkelte nivå.  +
Ukeplan Det er muligheter for å programme sitt eget ukeprogram.  +
Brukervalg 1 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brukervalg 2 Gir mulighet til å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via ekstern potensialfri kontakt
eller PIR-sensor. Brukervalg 2 har høyere prioritet enn Brukervalg 1.
+
Brukervalg 2 ut Når brukervalg 2 er aktiv, gis det samtidig et utgangssignal.  +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer og logg på alarmer fra de siste 14 døgn. +
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstilt til 90 dager). Kan innstilles til 30/90/180/360 dager.  +
Bypass Ved bypass av uteluften reduseres varmegjenvinningen slik at den ønskelige tilluftstemperaturen kan opprettholdes vår, sommer og høst.  +/-
Luftkvalitet Gir mulighet til å velge fuktføler og/eller CO2 -føler til og fra.  +
Fuktstyring Gir mulighet for å velge for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet. +
CO2 styring Gir mulighet for å velge høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høyt/lavt CO2 -nivå.  -
Luftskifte Gir mulighet for å velge lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer og luftfuktighet.  +
Nattsenking Muligheter for å stille inn lavere ventilasjon, temperatur og varmtvann om natten.  +
Avriming Temperaturbasert automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Ved sviktende varmesystem slås aggregatet automatisk av for å unngå ytterligere nedkjøling og for å unngå frostsprengning av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet til å velge styrende temperaturføler for aggregatet.
• TPanel (rumføler)
• T3 AVTREKK (avtrekksluft)
+
Luftmengde Muligheter for trinnløs innstilling av luftmengde fra 20 til 100%.  +
Sommer/vinter drift Aggregatet skifter automatisk mellom sommer/vinterdrift.  +
Legionella beskyttelse Det kan velges en ukedag eller fast dag i måneden hvor bruksvannstemperaturen heves til
65°C mellom kl. 01.00-06.00.
 +
Brannalarm Mulighet for å koble til branntermostat, røykedetektorer og andre brannalarmer. Ved alarm lukkes røykspjeldet (om installert) og aggregatet stopper.  +
Felles alarm Utgang som angir alarmtilstand i aggregatet.  +
Kjøling Via bypass eller varmepumpe. Varmepumpen har reversibel krets, det vil si at aggregatet kan kjøle ned istedenfor å varme opp tilluften. Man kan også velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller det høyeste ventilasjonstrinn under kjøling. Via ukeprogram er det også muligheter for å sette opp nattkjøling.  +
Eksternt varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannbatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 -
Eksternt EL - varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 -
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når lukkespjeld er montert.  +
Eksternt nettverk Muligheter for å tilslutte aggregatet til et eksternt nettverk.  +
Nullstilling Gir mulighet for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene. +
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk). +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy