VPM Cleanroom

VPM Clean Room er en unik og banebrydende løsning, som hindrer kontaminering, har en høj varmegenvinding samtidig med et lavt energiforbrug. 

Denne løsning er opbygget med fokus på en god og ren luftkvalitet samt hindring af kontaminering, så bakterier, partikler og anden uren luft og dampe ikke spredes. Alt i anlægget er gennemført med henblik på, at alt skal være tæt.

VPM Clean Room er et aktivt varmegenvindingsaggregat med køling, som fjerner den varme fugtige luft og som igen tilfører frisk tempereret luft. Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en kombination af passiv varmegenvinding (heat pipe) og aktiv varmegenvinding (varmepumpe), der udvinder energien direkte fra luften. 

Ventilatorernes placering sikrer overtryk i den rene side, så mulige lækager inde i anlægget går fra ren til uren luft og ikke modsat. Det vil sige, er der er overtryk i indblæsningen og undertryk i udsugningen. Dette for at undgå kontaminering, så uønskede partikler spredes samt for at sikre laboratoriets arbejdsmiljø og renhed.

VPM Clean Room kan placeres, hvor pladsen er trang, da anlægget har en kompakt konstruktion. Anlægget leveres som montagevenlig modulopbygning, hvilket gør det nemt at installere.

VPM Clean Room serien dækker luftmængder med ydelser fra 3.600 og op til 22.000 m3/h.

De tekniske data er baseret på VPM Clean Room 360, som har en luftmængde på 3.600 m3/h.

Dimensjoner (BxDxH) 2375 x 1215 x 1830 mm
Vekt 670 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplade
Viftetype AC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 >60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

Aggregatet tilpasses og beregnes til de enkelte projekter.

Alle mål er vist i mm.

VPM Clean Room leveres som standard med CTS 6000-styring med et betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, justering af ventilatorhastighed, fejlmeddelelser m.m.

Ved hjælp af grafiske historikkurver er det muligt at indhente viden om aggregatets drift og efterfølgende justering og optimering. Den automatiske og intelligente styring medfører en optimering af ventilations-aggregatets driftsøkonomi og sikrer et behageligt indeklima.

Med CTS 6000 kan VPM Clean Room overvåges fra en PC over hele verden via internettet. Anlægget kan også forbindes til bygningens interne netværk, eller det kan have sin egen separate internetlinje. Ved hjælp af trendgrafer er det muligt at følge med i den aktuelle drift.

Samtidig giver CTS 6000 mulighed for at yde fjernsupport og diagnosticere eventuelle fejl for virksomhedens servicepartnere.

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy