Comfort CT200

Comfort CT200 er ventilasjon med høyeffektiv passiv varmegjenvinning.

Dette er det siste tilskuddet i vår populære Comfort-serie. Anlegget har en kompakt konstruksjon noe som gjør det velegnet til nybygg eller renovasjon av leiligheter/rekkehus, samt sommerhus hvor plassen er begrenset. Anlegget kan installeres enten på vegg eller loft.

Comfort CT200 trekker den varme fuktige luften ut fra blant annet kjøkken, baderom og vaskerom, og fjerner støvpartikler, fukt og lukt fra boligen. Deretter brukes energien fra avtrekkssluften til oppvarming av tilluften.

Det er muligheter for å montere anlegget med ettervarmebatteri, som gir en behagelig tilluftstemperatur selv i de kaldeste delene av året.

.

Comfort CT200 er et energieffektivt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for boliger med et ventilasjonsbehov på opptil 200 m3/h. Comfort CT200 er særlig velegnet til nybygg og renovering av leiligheter, rekkehus og fritidsboliger hvor plassen er begrenset.

Comfort CT200 er konstruert slik at den kan monteres vannrett eller loddrett, og gir dermed en fleksibel installasjon.

Comfort CT200 leveres ferdig testet og klar til bruk.

Installasjon og igangsetting skal foretas av en autorisert el-installatør.

Dimensjoner (BxDxH) 1040 × 535 × 338 mm (*1)
Vekt 30 kg
Platetype i kabinett Aluzink stålplate
Varmevekslertype Motstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Viftetype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 125 mm
Kondensavløp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Forsyningsspenning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Maks. opptatt effekt/strøm 53 W / 0,25 A
Tetthetsklasse IP31
Standby effektforbruk 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Varmetap 0,96 W/m2K (*3)
Varmetapsklassifikasjon T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)
*1 338 mm med vægophæng
*2 Testet iht. EN13141-7
*3 Testet iht. EN1886

Pollenfilter - ISO ePM1 50-65% (F7)

Comfort CT150 / CT200 leveres som standard med ISO Coarse >90% (G4) filter. Er det noen i boligen som lider av pollenallergi, er det mulig å montere et ISO ePM1 50-65% (F7) pollenfilter, for å minimere andelen pollen i inneluften.

DTBU-spjeld

Dersom det ikke er plass til å montere en EM-boks i installasjonen, kan Nilan tilby et DTBU-spjeld. Dette monteres mellom kjøkken og bad. Det gir den samme funksjonen som EM-boksen, men da må det trekkes lengre ledninger.

Lyddempende flexslange

For enkel montering og samtidig god lyddemping mellom aggregatet og fordelerboksen, samt mellom aggregatet og takhetter.

Prosjektmodell

Kan leveres med alle ledninger ført ut av kabinettet. Dette forenkler tilkoblingen av alle eksterne enheter, som f.eks. kjøkkenhette, spjeld og Modbus.

EL-ettervarmebatteri inkl. regulering

Med et EL-ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Batteriet monteres i tilluftskanalen og leveres med nødvendige følere.

 

EL-forvarmebatteri til frostsikring

Med et EL-forvarmebatteri blir uteluften varmet opp før den kommer inn i aggregatet. Dermed unngås avriming av aggregatet, som kan gi et stort effektap. Temperaturfølere medfølger til kanalmontasje.

Opsjonsprint

Med et opsjonsprint får man flere funksjoner i CTS 602 styringen.

Vann-ettervarmebatteri inkl. regulering (kanalmontert).

Med et vann - ettervarmebatteri kan tilluftstemperaturen økes til ønsket temperatur. Vann-ettervarmebatteriet er til kanalmontasje. Leveres sammen med reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (ikke anbefalt for GEO / AIR).

 

Vannlås

Vannlåsen sikrer at kondensvannet løper uhindret fra aggregatet.

 

SEC* gjennomsnittlig klima - 41,5 kWh/(m2.a)
SEC kaldt klima - 80,7 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 16,4 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Toveis ventilasjonsaggregat til bolig
Type drev Trinnløs regulering
Type varmegjenvinningssystem Rekuperator (motstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91,3 %
Maksimalt luftvolum 200 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til vifter
og styring ved maksimalt luftvolum
70 W
Lydeffektnivå (LWA) 49 dB(A)
Referanse luftvolum 0,039 m3/s (140 m3/h)
Referanse trykkforskjell 50 Pa
SEL 0,209 W/(m3/h)
Sentralt behovsstyrt regulering 0,85
Maksimal intern lekkasje 0,19 %
Maksimal ekstern lekkasje 0,35 %
Filteralarmsignal Ved behov for utskiftning av filter, blinker en gul lampe på betjeningspanelet.
NB! Det er viktig med regelmessig filterskift av hensyn til aggregatets prestasjoner og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Spesifikt energiforbruk

 

AEC - årlig EL-forbruk 235 kWh/år (100 m2)
AHS** gjennomsnittlig klima 4665 kWh (100 m2)
AHS kaldt klima 9126 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2109 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapasitet av standardanlegg som funksjon av qv og Pt,ext.

SEL-verdier iht. EN 13141-7 er for standardanlegg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uten ettervarmebatteri.

SEL-verdiene gjelder for anleggets samlede elforbruk inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-verdiene måles og oppgis som en totalverdi for begge viftene.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med motsrømsveksler i henhold til EN308 og PHI.

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tavtrekk-tuteluft)

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 75 Pa iht. henhold til EN 9614-2 og EN3743-1 for overflate og EN5136 for kanaler.

Lydeffektnivå LWA minker med minkende luftmengde og fallende mottrykk.

Lydtrykksnivå LpA i en gitt avstand vil avhenge av de akustiske forhold på installasjonsstedet.

Tilkoblinger
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Avtrekk
4: Avkast
5: Kondensavløp

CTS150 styring

CTS 150 styringen er en enkel styring til Comfort CT200 aggregatet der brukeren har begrenset adgang til innstillingene.

Det er mulig for brukeren å skru opp og ned for aggregatet, samt stille inn fukt lav for boligen.

Utover dette er det en indikator om aggregatet kjører og en alarm indikator.

Innstilling og innregulering av aggregatet foregår ved tilkobling av en PC via en USB-pinne. Det skal installeres et program som kan lastes ned på NilanNet. Utover å kunne stille aggregatet, kan aktuell driftsinformasjon avleses.

.

CTS602 styring

CTS602 panelet har flere og mer avanserte funksjoner og kan betjene Comfort CT200 aggregatet via et HMI touch panel. 

Her kan det blant annet programmeres ukeprogram, tidsstyrt filtervalg, justering av viftehastighet, bypass om sommeren (fri kjøling) og styring av ettervarmebatterier m.m.

CTS 602 leveres med grunninnstilling og kan deretter tilpasses de driftsmessige ønsker og krav.

Du kan velge mellom 2 forsidebilder for hovedskjermbildet.

Veiledningen i betjeningen av CTS 602 fremgår av en separat brukerveiledning som leveres med aggregatet.

.

 

Tilslutninger
 1: Udeluft
 2: Tilluft
 3: Fraluft
 4: Afkastluft
 5: Kondensafløb
 6: El-tilslutning

Automatik
 T2/T7: Tilluftsføler
 T9: Eftervarmeflade (frostsikring)
 T3: Fraluftsføler
 T4: Afkast- og afrimningsføler
 T8: Udeluftsføler
 

Funksjonsoversikt CTS 150 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (fabrikkinnstillt til 90 dager). Kan stilles til 1 - 360 dager.  +
100 % by-pass Luften ledes utenom varmeveksleren hvis det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for å stille inn sommer og vinter drift. +
Vinter lav Lavt ventilasjonstrinn ved lav utetemperatur.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 avtrekk.  +
Luftmengde Mulighet for innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk stilles inn individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Brukervalg Mulig å aktivere brukervalg (Trinn 4) via en potensialfri kontakt.  -

 

Funksjonsoversikt CTS 602 styring

Funksjonsoversikt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 nivåer Styringen er oppdelt i 3 nivåer: Bruker/Service/Fabrikk med forskjellige muligheter på hvert enkelt nivå.  +
Ukeplan Aggregatet er utstyrt med 3 ukeprogrammer (Satt till «OFF» som standard).
• Program 1: til den utearbeidende familien
• Program 2: til den hjemmegående familien
• Program 3: til ernæring
Utover dette er det mulighet for å programmere sitt eget ukeprogram.
 +
Brukervalg 1 & 2 Gir mulighet for å overstyre driftstilstanden i hovedmenyen via en ekstern, potensialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlogg med de 16 siste alarmene.  +
Datalogg Mulighet for datalogging med kapasitet på 46.000 logginger:
• Kan stilles til mellom 1 og 120 minutter
• Hvis «OFF» velges logges kun hendelser og alarmer
+
Filtervakt Tidsstyrt filteralarm (satt til 90 dager fra fabrikk). Kan stilles til 30/90/180/360 dager.  +

By-pass     

Luften ledes forbi varmeveksleren dersom det ikke er behov for varmegjenvinning.  +
Luftkvalitet Gir mulighet for å velge fuktføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fuktstyring Gir mulighet for høyere eller lavere ventilasjonstrinn ved høy/lav luftfuktighet.  +
Sommer/vinter drift Mulighet for innstilling av sommer og vinter drift.  
Vinter lav Gir mulighet for å velge et lavt ventilasjonstrinn ved lave utetemperaturer.  +
Avriming Temperaturbasert, automatisk funksjon for avriming av veksler.  +
Frostsikring Dersom varmesystemet skulle svikte, slukkes aggregatet for å unngå ytterligere nedkjøling med risiko for frostsprenging av varmebatteriet.  +
Temperaturstyring Gir mulighet for å velge den styrende temperaturføleren for aggregatet.
• T3 AVTREKK
 +
Rom lav Stopper aggregatet ved lav romtemperatur. Dermed unngås nedkjøling av boligen hvis sentralvarme-systemet svikter. Satt til «OFF» som standard. Kan stilles til mellom 1 - 20 °C og kan styres av:
• T3 AVTREKK
 +
Luftmengde Trinnløs innstilling av fire ventilasjonstrinn. Tilluft og avtrekk kan stilles individuelt.
Trinn 1 < 25% - Trinn 2 < 45% - Trinn 3 < 70% - Trinn 4 < 100%
 +
Ekstern brannautomatikk Mulighet for tilkobling til ekstern brannautomatikk.  
Integrert brannautomatikk Mulighet for integrert brannautomatikk. Styring av aggregat, brann- og røykspjeld samt branntermostat.
Til bruk for desentralisert boligventilasjon i leiligheter.
 +
Felles alarm Utgang for felles alarm.  -
Konstanttrykkregulering Mulig på både avtrekks- og tilluftssiden.  +
Kjøling Via by-pass (kan kun kjøle med utetemperatur) eller kjølegjenvinning (kan kun kjøle med innetemperatur)
Mulighet for å velge om aggregatet skal kjøre et høyere eller høyeste ventilasjonstrinn under kjøling.
Via ukeplan er det mulighet for å sette opp til nattkjøling.
 +
Tilluftsstyring Mulighet for å stille inn regulatoren for styringen af tilluftstemperaturen
(kun tilgjengelig dersom styringen er satt opp til et ettervarmebatteri).
 -
Eksternt vannvarmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integrert frostsikring av eksternt vannvarmebatteri
• Styring av motorventil og sirkulasjonspumpe
 +
Eksternt EL-varmebatteri • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overopphetningssikring
 +
Forsinket oppstart Mulighet for forsinket oppstart av vifter når det er et stengespjeld montert.  +
Nullstill Gir mulighet for å vende tilbake til fabrikkstandard.  +
Manuell test Gir mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner mulighet for manuell test av aggregatets funksjoner.  
Språk Innstilling av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  

 

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy