Nyheter

Se også i vårt nyhetsarkiv

Ny totalløsning tilbyr et stort spenn i varmekapasitet

01-06-2012 | Det nye Compact P GEO 6 anlegget er en ekstremt energieffektiv totalløsning som oppfyller forskjellige og varierende behov, hele året rundt, takket være en integreret 6 kW-jordvarmepumpe med variabel kompressor.

En høy  SCOP (årseffektfaktor), stort kapasitetsspenn og enklere installasjon er kun noen av fordelene ved den nyeste tilskudd i vår portofølje over energivennlige ventilasjons- /og klimaløsninger, Compact P GEO 6. Dette unike produkt er et resultatet av mange måneders arbeid med å utvikle den optimale kombinasjon av de innovative teknologier bak fremtidens varmepumpe-/ og ventilasjonsløsninger.

- Ved at integrere en 6 kW-jordvarmepumpe i vårt passivhus-sertifiserte Compact P-anleg har vi tatt et stort skritt i videreutviklingen av de muligheter denne løsning har, siger utviklingsjef i Nilan, Jens K. Larsen.

Compact P GEO 6 er en ekstremt energivennlig totalløsning med en meget høy virkningsgrad. Det beviser offisielle tester som er gjennomført med enestående resultater og underbygges av et høyt antall "field tests". Kategoriseringen ”totalløsning” betyr at Compact P GEO 6 samler ventilatsjon, produksjon av varmtvann og oppvarmnng av rom, i ett enkelt kabinett.

Energieffektiv løsning forut sin tid

Jordvarmepumpen tilkobles lavtemperatur-sentralvarmesystemet og dekker dermed hele husets varmebehov til romoppvarmning med et minimalt energiforbruk.

Takket være den variable kompressor i 6 kW-varmepumpen spenner dens kapasitet seg fra 2 til 6 kW. Dermed reguleres ytelsen, så den aldri bruker mer energi enn nødvendig gjennom hele året. Det gjør Compact P GEO 6 til en langt mer effektiv og energivennlig løsning sammenlignet med tradisjonelle varmepumper med en konstant (on/off) ytelse.

Resultatet er en meget høy SCOP på 4,46 ifølge test utført av "The Austrian Institute of Technology" (AIT).  Varmepumpen forventes dermed å bli kategorisert som et A++-produkt, idet det lever opp til de predefinerte krav for Europakommissionens "Ecodesign Directive", som blir ferdig senere i år.

Et lite kabinett med store fordeler

Ettersom jordvarmepumpen monteres i Compact P-kabinettet, skiller totalløsningen seg ut ved å kombinere alle ventilasjons-/ og varmefunksjoner i ét enkelt kabinett (som minner om et stort kjøleskap). Det betyr at løsningen er enkel å  installere, ikke opptar stor plass og dermed blir en anonym,  men betydelig installasjon i boligen.

 


SCOP

”Seasonal coefficient of performance” (SCOP – årseffektfaktor) er den overordnede effektfaktor for anleggets yteevne dekkende for hele vintersesongen, og er beregnet ut fra det årlige referanse-varmebehov dividert med det årlige elforbruk til oppvarming.Les mer om Compact P-seriens mange muligheter

Les mer om Ecodesign Directive (på engelsk)Tilbake

Om Nilan

Boligløsninger

Næringsbygg

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Kontakt Nilan Norge

Nilan Norge AS · Tuneveien 31 · 1710 Sarpsborg · Tlf.: +47 99 49 55 55 · post@nilan.no
Disclaimer
Privacy- and cookiepolicy